بیدار تجارت آرمان نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره بیدار تجارت آرمان نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
CRM
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وبسایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبارداری
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
مرخصی
تخصیص مرخصی و دنبال کردن درخواست های مرخصی
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Approvals - Business Trip
Overtime
Base of Track employee overtime
Customer Portal Credit
Portal credit/debit balance and payment
اشتراک ها
ایجاد فاکتورهای دوره ای و مدیریت تمدیدها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
تاییدها
ایجاد و اعتبار سنجی درخواست های تاییدیه
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
بارکد
از اسکنر بارکد برای پردازش عملیات تدارکات استفاده کنید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
Behpardakht Payment Acquirer
Payment Acquirer: Behpardakht Implementation
Rayanpay Payment Acquirer
Payment Acquirer: Rayanpa Implementation
RayanCard Payment
Payment Acquirer: Rayancard Implementation
Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.
Audit Log

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Sale
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran - Warehouse Management
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Time Off
Iran Allocate time off and follow time off requests
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Subscriptions
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Approvals Business Trip
Iran Localization of Approvals Business Trip
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Employee Payroll Attendance
Iran Localization of Employee Payroll Attendance
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management