پاتریکس نسخه اودوو 13.0+e-20210623

اطلاعات درباره پاتریکس نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Website Image Gallery
Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Odoo Affiliate Management Customize
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Odoo 13 Payroll
Payroll For Odoo 13 Community Edition
SMS Notification
This module allows you to send sms notification to your users for the order confirmation, delivery, refund, etc.
Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
Tashilgostar SMS Gateway
Send sms notifications using Tashilgostar sms gateway.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
انبار
مدیریت موجودی و فعالیت های انبارداری
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
Sales management for Iran
From quotations to invoices
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
پایانه فروش
رابط کاربر پسند PoS برای فروشگاه ها و رستوران ها
تجارت الکترونیکی
کالاهای خود را آنلاین بفروشید
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
حضورغیاب ها
پیگیری حضور و غیاب کارمندان
Call For Price
This module provides call for price capability for eCommerce.
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
مرخصی ها
تخصیص مرخصی و دنبال کردن درخواست های مرخصی
HR Overtime Request and Payroll
Overtime Requests And Payroll Integration
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
بازاریابی با پیامک
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
Point of Sale Customize
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
Iranian Invoicing
Invoices & Payments
Sales management for Iran
From quotations to invoices
عمومی - حسابداری
Sales for Iran
Sales internal machinery
Sales and Warehouse Management for Iran
Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control