کانال گفتگوی آنلاین PatrixMarket.com

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 6 بازخوردهای اخیر

PatrixMarket.com / 64 PatrixMarket.com / 59 PatrixMarket.com / 55 PatrixMarket.com / 54 PatrixMarket.com / 46
PatrixMarket.com / 38

گروه

احسان فیض‌آبادی
احسان فیض‌آبادی
هنوز امتیازی داده نشده است
بابک جعفرزاده
بابک جعفرزاده
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%