کانال گفتگوی آنلاین patrixmarket.com

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 2 بازخوردهای اخیر

patrixmarket.com / 42 patrixmarket.com / 22

گروه

حامد عطارموسوی
حامد عطارموسوی
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%
محمد مهدی ترک
محمد مهدی ترک
هنوز امتیازی داده نشده است
مدیر سیستم
مدیر سیستم
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%
وحید بیداری
هنوز امتیازی داده نشده است